შეიძინეთ ტუმბო, გამაცხელებელი ტენი, ღვედი, კარების საკეტი სარეცხი მანქანისთვის.

ძრავის მოწყობილობა

ძრავის მოწყობილობა

1. სტატორი

2. ძრავის მრავალფეროვანი

3. ძრავის ნახშირები (ფუნჯი, ყოველთვის გამოიყენება ორი ჯაგრისი, მეორე არ ჩანს ფიგურაში, მატორის ჩოთქი)

4. ტაქოგენერატორის (ტექნოგენერატორის) მაგნიტური როტორი

5. ტაქოგენერატორის ხვია (გრაგნილი), ტახო დაჩიკი

6. საავტომობილო ტერმინალის ბლოკი, ტახო დაჩიკი