სარეცხი მანქანის ნიშნები ASKO

სარეცხი მანქანის ნიშნები: ASKO

(**) kodi ras nishnavs

ნიშნები

რას ნიშნავს სარეცხი მანქანის ნიშნები

E01 მთავარი ძრავის გაუმართაობა
E02 წყლის შემოდინების გაუმართაობა
E03 წყლის გადინების გაუმართაობა
E04 მანქანა ვერ იღებს საკმარისი რაოდენობის წყალს
E05, E06 წყლის გათბობის პრობლემა
Door Lock Fault მანქანის კარები არ არის დაკეტილი
Floaming მომატებული ქაფიანობა
Overfilling, Over flow სარეცხი მანქანის ბაკში წყლის გადაღვრა
Termistor Fault ტემპერატურის სენსორის გაუმართაობა
Pressure Sensor Error წყლის დონის სენსორი გაუმართავია

xelosani, laparakobs rusulad 568-303-940 (20 წლიანი სამუშაო გამოცდილება)