სარეცხი მანქანების შეკეთება

სარქველი (კლაპანი, klapani) -

ელექტრომექანიკური მოწყობილობა, რომელიც შექმნილია წყლის მიწოდების ან გაწყვეტის მიზნით.

 

სარქვლის გაუმართაობის ნიშანი:

 სარქველი სარეცხი მანქანისთვის თბილისში

წყალი არ შედის სატანკოში.

სატანკოში ძალიან ბევრი წყალია.

წყალი შემოდის ავზში მაშინაც კი, როდესაც მანქანა გამორთულია.

 

 

 

 

sarecxi manqanis nawilebi